Izba Przemysłowo Handlowa Polska Azja (w skrócie: Izba Polsko - Azjatycka) powstała w kwietniu 2016 roku z inicjatywy polskich przedsiębiorców, a jej działalność podlega Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (z późniejszymi zmianami). 

Misją Izby jest efektywne kojarzenie popytu i podaży dzięki tworzeniu warunków dla rozwoju działalności inwestycyjnej na rynkach wschodnich. Izba skupia zarówno małe firmy jak i spółki akcyjne zainteresowane rozwojem we współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi, poszerzeniem swojej sieci kontaktów oraz dostępem do najświeższych informacji dotyczących istotnych wydarzeń zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Izba Przemysłowo - Handlowa oferuje dla swoich członków szereg usług związanych z doradztwem gospodarczym, analizą ekonomiczną czy szeroko pojętymi usługami z zakresu PR. Oprócz działalności doradczej Izba organizuje wydarzenia związane z promocją polskich firm za granicą, takie jak misje gospodarcze, wykłady i seminaria.

Dzięki szerokiej sieci kontaktów oraz bogatemu doświadczeniu swoich członków Izba jest atrakcyjnym partnerem biznesowym oraz stanowi wartość dodaną dla każdego podmiotu zainteresowanego rozwinięciem swojej działalności na obcych rynkach oraz wypromowaniem swojej firmy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wśród licznych zalet przynależności do Izby należy wymienić m.in. dostęp do szerokiej bazy kontaktów firm polskich i zagranicznych, możliwość udziału w comiesięcznych spotkaniach z przedstawicielami biznesu zagranicznego, reprezentantami władz lokalnych oraz świata dyplomacji, dostęp do licznych materiałów i raportów poświęconych rynkom wshodnim oraz zniżki na usługi Izby.