Dodane ndz., 05/15/2016 - 09:33

W piątek, 13 maja 2016 r. w Centrum Handlowym ASG w Wólce Kosowskiej miało miejsce spotkanie między przedstawicielami Ministerstwa Handlu i Przemysłu Wietnamu, Ambasady Wietnamskiej w Polsce, Izby Handlowo-Przemysłowej Polska-Azja oraz Stowarzyszenia Wietnamskich Przedsiębiorców w Polsce. Celem spotkania było omówienie możliwości płynących z Porozumienia o Wolnym Handlu między Wietnamem i Unią Europejską (EVFTA) oraz praktycznych rozwiązań, które pomogą tę szansę wykorzystać. Dokument potwierdzający zakończenie negocjacji został podpisany przez Wietnamie i UE pod koniec 2015 r i najprawdopodobniej wejdzie w życie na początku 2018 r. Wszystkie strony zgodziły się, że jednym z kluczowym elementów będzie wykorzystanie potencjału mniejszości wietnamskiej w Unii Europejskiej jako łącznika między firmami wietnamskimi i europejskimi.

Hoang Xuan Khang, Członek Rady i szef sekcji Polska-Wietnam (ASEAN) w Izbie Handlowo-Przemysłowej Polska-Azja oraz Członek Stowarzyszenia Wietnamskich Przedsiębiorców w Polsce zaprezentował projekt utworzenia Centrum Wsparcia Importu i Eksportu Wietnam-UE. Celem tego projektu jest wsparcie przedsiębiorstw wietnamskich w lepszym zrozumieniu rynku europejskiego, promocji produktów i marek własnych oraz minimalizacja kosztów związanych z działalnością eksportową. W pierwszej kolejności planowane jest utworzenie wspólnego biura przedstawicielstwa handlowego w Polsce z oddziałami w innych krajach UE dla firm z Wietnamu, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, które będą miały do dyspozycji pełną obsługę administracyjną i prawną, tłumacza, jak również możliwość promocji produktów na stronie internetowej i otrzymywania regularnych wiadomości i aktualizacji na temat rynku UE, potencjalnych partnerów biznesowych, ich ofert oraz warunków handlowych. Ponadto Centrum Wsparcia Importu i Eksportu Wietnam-UE będzie odpowiedzialne za pomoc wietnamskim firmom w przygotowaniach do udziału w targach na terenie UE oraz organizację spotkań między przedsiębiorstwami z Wietnamu i UE.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Handlu i Przemysłu Wietnamu, Dyrektor Programu Wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, Pani Nguyen Thi Minh Thuy w pełni poparła inicjatywę i obiecała wsparcie po stronie administracji wietnamskiej. Jej zdaniem brak jest na chwilę obecną instytucji w UE, które wspierałyby wietnamskie firmy. Jej zdaniem największym wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw jest silna konkurencja z większymi firmami, często międzynarodowymi korporacjami, brak wiedzy na temat rynku UE oraz wysokie koszty prowadzenia działalności eksportowej i promocji produktów za granicą.

Ambasador Wietnamu w Polsce, Pan Pham Kien Thiet oraz Radca Handlowy Wietnamu w Polsce, Pan Nguyen Duc Thanh również wyrazili poparcie dla projektu i maja nadzieję, że dzięki współpracy z mniejszością wietnamską w UE uda się zbudować platformę, która zbliży do siebie firmy wietnamskie i europejskie. Obecny na spotkaniu Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej Polska-Azja, Wicepremier i Minister Gospodarki 2012-2015, Pan Janusz Piechociński podkreślił rolę strategicznego partnerstwa między Wietnamem i Polską oraz szansy jaką daje Porozumienie o Wolnym Handlu dla firm wietnamskich i UE. Jego zdaniem główna siedziba Centrum Wsparcia Importu i Eksportu Wietnam-UE powinno znajdować się w Polsce. Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie miał spadku PKB od 2002 r. i stale znajduje się na pozycji lidera rankingu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto Polska to idealne miejsce do ekspansji produktów i kapitału wietnamskiego w UE, gdyż dysponuje bardzo rozwiniętym systemem magazynowo-chłodniczym, logistyką i infrastrukturą nastawioną na eksport do krajów Europy Zachodniej, przy czym koszty prowadzenia działalności handlowej i eksportowej dla firm spoza UE są w Polsce dużo niższe niż w Niemczech czy Holandii.

Hoang Xuan Khang, który od wielu lat współpracuje z firmami i instytucjami zarówno w Wietnamie jak i Polsce i UE uważa, że Porozumienie o Wolnym Handlu Wietnam-UE to historyczny moment porównywalny do transformacji gospodarczej w Polsce po 1989 r. i wejścia Polski do UE w 2004 r. Jest to ogromna szansa dla przedsiębiorstw z Wietnamu i Unii Europejskiej, jak również mniejszości wietnamskiej w Europie, zwłaszcza Środkowo-Wschodniej. Utworzenie Centrum Wsparcia Importu i Eksportu Wietnam-UE ma za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki dla firm po obu stronach do wykorzystania możliwości płynących z wejścia w życie EVFTA na początku 2018 r.