Dodane ndz., 03/19/2017 - 21:20

Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja zaprasza do udziału w organizowanej przez nią misji gospodarczej na Targi Inwestycje i Handel EXPO 2017, które odbędą się chińskiej prowincji Ningbo w dniach 9 - 12 czerwca 2017 r.

W czasie targów organizatorzy zaplanowali serię spotkań B2B z właściwymi dla branży, potencjalnymi partnerami z Chin. Z dostarczonych informacji Izba przygotuje również katalog polskich firm z prezentacją oferty oraz kontaktem do poszczególnych przedstawicieli firm.

Kategorie wystaw w trakcie EXPO 2017 dotyczą produktów takich jak: produkty żywnościowe, wino, napoje, dzieła sztuki, wzornictwo, lekarstwa i produkty medyczne, artykuły gospodarstwa domowego, towary codziennego użytku.

Ze względu na specyfikę targów w pierwszej kolejności do udziału w misji zapraszać będziemy firmy produkcyjne, przemysłowe i spożywcze. Jedna firma może być reprezentowana maksymalnie przez trzy osoby. Przy dużej ilości zgłoszeń Izba zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby przedstawicieli firmy do dwóch osób.

Zgłoszenia do udziału w targach przyjmowane będą do 15 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na adres info@polandasia.com.
 

Organizator misji zapewnia:

 • Stoisko wystawowe o powierzchni 3x3,3x6 lub 6x6 metrów kwadratowych. Istnieje możliwość poszerzenia powierzchni po zatwierdzeniu prośby przez organizatora targów.
 • Bezpłatne zakwaterowanie w hotelu na czas targów
 • Tłumaczy mówiących po angielsku
 • Biznes lunch dla wystawców
 • Autobus z lotniska w Szanghaju i Ningbo (po uprzednim zgłoszeniu)
 • Autobusy pomiędzy hotelem a EXPO
 • Dostęp do wifi oraz napoje w strefie wystawców

Koszt udziału w misji:

 • 2 000 PLN za osobę dla członków Izby Polska – Azja
 • 3 000 PLN za osobę dla firm niebędących członkami Izby

Wpisowe nie podlega zwrotowi po ewentualnej rezygnacji z udziału w targach.

Dodatkowo, uczestnik pokrywa koszt przelotu w obie strony. 

Zgłoszenia oraz harmonogram działań:

 • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2017 r. Zgłoszenie uznaje się za kompletne po wysłaniu wypełnionej ankiety, zaakceptowaniu zgłoszenia przez Izbę oraz dostarczenia przez uczestnika potwierdzenia przelewu na kwotę odpowiadającej ilości zgłoszonych osób w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych.

 

 • Kwiecień 2017 r.: Uczestnicy dostarczają pakiet wzorów materiałów promocyjnych. Organizator targów po otrzymaniu drogą elektroniczną wzorów i logo uczestników przygotują stosowne szablony, plakaty i umieszczą je na przydzielonym firmie stoisku.
  Elementy wyposażenia ponadstandardowego powinny się znaleźć w Ningbo pomiędzy 15 a 20 maja 2017 r. Uczestnik targów samodzielnie pokrywa koszty przygotowania materiałów promocyjnych oraz koszt transportu materiałów.

 

 • Koszty związane z magazynowaniem oraz aranżacją materiałów na miejscu pokrywa organizator targów. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia (ekrany, telewizory, rzutniki etc).
  Zainteresowani po przydzieleniu boksu wystawowego powinni to uzgodnić z organizatorami targów, usługa ta będzie dodatkowo płatna.

 

 • Od 4 do 8 czerwca 2017 r. powstanie ekspozycji w EXPO Ningbo

 

 • 7 czerwca 2017 r. wylot uczestników misji liniami Air China z Warszawy na trasie Warszawa – Pekin - Ningbo

 

 • 13 czerwca 2017 r. powrót uczestników liniami Air China na trasie Ningbo - Pekin - Warszawa