Dodane czw., 03/02/2017 - 11:47

W dniu 28 lutego 2017 r. Prezes oraz Członkowie Izby uczestniczyli w noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez Kancelarię K&L Gates. Wśrod uczestników spotkania obecni byli także przedstawiciele Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej oraz wielu znamienitych gości. Chiński Rok Koguta powitano wystąpieniem Prezesa Izby Polska - Azja na temat stosunków Polsko - Chińskich oraz ostatnich działań w zakresie poszerzania współpracy między firmami z Chin i Polski.